Stikkordarkiv: vRops

VMware vRealize og vCloud Suite kampanje

Fra 01.09.2020 startet VMware en kampanje med 50% rabatt på nykjøp og oppgradering til vRealize og vCloud Suite. Kampanjen varer til 22.01.2021 og er en gyllen mulighet til å få produktene i pakken til en rabattert pris.

Hva er i vRealize Suite standard pakken

vRealize Suite Standard inneholder fire tjenester. vRealize Suite Lifecycle Manager med VMware Identity Manager, vRealize Operations Manager og vRealize Log Insight.

Produktene i vRealize Suite Standard
Produktene i vRealize Suite Standard

vRealize Suite og vCloud Suite pakkene er helt lik med unntak av at vCloud Suite inneholder vSphere Enterprise plus.

vRealize Suite Standard VS vCloud Suite Standard
vRealize and vCloud Suite Pakkene
vRealize SuitevCloud Suite
vRealize Suite Lifecycle ManagervRealize Suite Lifecycle Manager
vRealize Operations ManagervRealize Operations Manager
vRealize Log InsightvRealize Log Insight
VMware Identity ManagerVMware Identity Manager
vSphere Enterprise Plus


Hva kan vRealize Suite brukes til

vRealize Suite inneholder verktøyene du trenger for å full oversikt og kontroll i datasenteret ditt, on-prem eller i sky. For mer info se VMware sine produktsider. Eller sjekk ut noen av VMware innleggene mine

VMware Identity Manager portal satt opp med SSO til alle tjenestene i vRealize Suite I tillegg til NSX og vRealize Network Insight
VMware Identity Manager portal satt opp med SSO til alle tjenestene i vRealize Suite I tillegg til NSX og vRealize Network Insight

Hvem kan utnytte rabatten?

De fleste kan utnytte denne rabatten da den gjelder på ny kjøp av vRealize Suite og oppgradering for dem med eksisterende vRealize Operations Standard lisenser (pr CPU)
Man kan også benytte rabatten ved oppgradering av vSphere lisenser til vCloud Suite, se listen under for detaljer.

ProduktnummerProdukt Beskrivelse
VR19-STD-PROVMware vRealize Suite 2019 Standard (Per PLU) Promo
CL19-STD-PROVMware vCloud Suite 2019 Standard Promo
CL19-STD7-STD-UG-PROUpgrade: VMware vSphere 7 Standard to vCloud Suite 2019 Standard Promo
CL19-ENT7-STD-UG-PROUpgrade: VMware vSphere 7 Enterprise to vCloud Suite 2019 Standard Promo
CL19-EPL7-STD-UG-PROUpgrade: VMware vSphere 7 Enterprise Plus to vCloud Suite 2019 Standard Promo
VR19-OSTC-STD-UG-PROUpgrade: VMware vRealize Operations 8 Standard (Per CPU) to VMware vRealize Suite 2019 Standard (Per PLU) Promo
vRealize og vCloud Suite oppgraderingsvalg

Referanser

https://www.vmware.com/se/promotions/2020-vrealize-suite.html
https://blogs.vmware.com/management/2020/08/vrealize-vcloud-suite-promo.html
https://www.vmware.com/products/vrealize-suite.html

Eaton UPS Dashboard for vRealize Operations Manager

vRops UPS Icon

When I saw that VMware had updated the SNMP management pack for vROps a little while ago i wanted to test and see what it could be used for. But first I want to thank Steven Bright at https://www.stevenbright.com for making the job a bit easier with his blog Monitoring devices using SNMP in vRealize Operations 8.1 In my post I will go into details on installing the XUPS-MIB file and the creation of the Eaton UPS dashboard.

Before you begin

I would always recommend to check if there is a management pack available for the devices you want to monitor. When it comes Eaton UPS devices a quick search on the VMware Marketplace reveals that there is a management pack, unfortunately it is old and outdated. This is of course a bummer but we can still monitor the devices using SNMP and creating our own views and dashboards. A tip for this dashboard is that you can download the old management pack and extract the UPS icon for use with our Eaton UPS dashboard.

Preparation

So how can I monitor my device using the SNMP management pack. First make sure you have the SNMP details for the devices you want to monitor. And verify if the MIB file is present inside vROps. In my case it was not, so I had to figure out what MIB file to use and where to download the Eaton MIB files. I also made sure the devices was updated with the latest firmware found at Eatons download page.

How to upload MIB files to vROps

To upload the Eaton MIB files to my vROps nodes I tried to follow the VMware documentation on how to upload MIB files. It gives us the info but not all the details. So here’s a detailed description on how I did it.

Step 1

I used WinSCP and Putty when uploading the MIB file and running the script on all vROps nodes. Navigate to the location of the mib files and upload your mib files.

usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound/snmp_adapter3/conf

Step 2

When the mib file is uploaded go to usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound/snmp_adapter3/conf and I run the updateMibs.sh script file.

sh updateMibs.sh

When that is done you can check the mib-import.log file to search for your newly imported mib file. If you can’t find it some thing went wrong. Once you have verified that the mib is in the log file you are good to go.

Important: Many of the mib files are called MIB something, make sure that your mib file have the .mib extension or it won’t import. It happened to me once, the filename ended on MIB so I dint see that the .mib extension was missing. This type of issue is easy to miss but also easy to catch if you verify using the mib-import.log after running the updateMibs.sh file.

Step 3

Edit the describe.xml file and update the version number shown in RED.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (c) 2007-2020 VMware, Inc. All rights reserved -->
<AdapterKind key="SNMPAdapter" nameKey="1" version="9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

Make sure step 1-3 is done on all your vrops nodes.

Step 4

Login to your vROps appliance and run redescribe.

Verify: You can verify that you have done everyting correctly. The number for the SNMP Adapter in the Describe Version column should match the number in the describe.xml file you just updated. When you run the redescribed it should increase to the new number.

You are now done with the import and should be able to add a new adapter and find your newly imported MIB in the adapter mib file list.

Collecting data and creating the dashboard

I won’t go into details on how to add the adapters and create custom groups as that is thoughly described in Stevens blog. But when you have created a custom group for the devices, custom alerts and a new policy for collecting the mib data you need to figure out what data to collect and how to present it. I used Circitor.fr to find some more details about the XUPS-MIB file.

In my case certain UPS models seemed to work fine but no data was received inside vROps. This issue was resolved when I changed the settings to use SNMPv3.

What OIDs to use

I guess it depends on what you want to monitor, present and do trends on. I focused on the following in my dashboard.

XUPS-MIB|iso|org|dod|internet|private|enterprises|powerware|xups|xupsBattery|xupsBatCapacity - OID: .1.3.6.1.4.1.534.1.2.4
XUPS-MIB|iso|org|dod|internet|private|enterprises|powerware|xups|xupsBattery|xupsBatteryAbmStatus - OID: .1.3.6.1.4.1.534.1.2.5
XUPS-MIB|iso|org|dod|internet|private|enterprises|powerware|xups|xupsInput|xupsInputTable|xupsInputEntry:1|xupsInputVoltage - OID: .1.3.6.1.4.1.534.1.3.4.1.2
XUPS-MIB|iso|org|dod|internet|private|enterprises|powerware|xups|xupsEnvironment|xupsEnvAmbientTemp - OID: .1.3.6.1.4.1.534.1.6.1
XUPS-MIB|iso|org|dod|internet|private|enterprises|powerware|xups|xupsBattery|xupsBatTimeRemaining - OID: .1.3.6.1.4.1.534.1.2.1

For the time remaining the collected data was in seconds so I created the following super metric to convert it to minutes for easier viewing.

floor({
This Resource: XUPS-MIB|iso|org|dod|internet|private|enterprises|powerware|xups|xupsBattery|xupsBatTimeRemaining - OID: .1.3.6.1.4.1.534.1.2.1
}/60)

The dashboard

The dashboard I have created consist of a few different components
Object list: This list contains all the UPS units
History: This shows the trend of time remaining and state of the units.
Description: It contains a description on the different states.
Relationship: I have created a relationship from the UPS to the host it provides power to so it is easy to see what is impacted in case of a failure.
Alerts: I tried using syslog from UPS to Log Insight and then into vROps but unfortunately most EATON units I had did not support remote syslog.

This is how the dashboard turned out.

Eaton UPS Dashboard

Bygg organisasjonsstrukturen inn i vRealize Operations Manager

Hvor mange ganger har du ikke ønsket å kunne ta opp en oversikt der man kan se hvordan “alt” henger sammen? I vRealize Operations har man mulighet til å gjøre nettopp dette. Her får du en liten innføring i hvordan dette kan se ut.

Visualiser sammenhengen mellom komponenter, tjenester og organisasjonen

vRealize Operations Manager kommer med mange innebygde grupper, funksjoner og dashboards. En av disse funksjonene er “Custom Groups” ved å ta i bruk denne kan man gjenskape virksomhetens organisasjonsstruktur og koble denne mot resten av innholdet i vROps. Som overvåking av tjenester, hoster, virtuelle maskiner og mange andre komponenter! Ref bildet.

Oversikt på høyt nivå, med Selskap, avdeling og tjenester

Ta i bruk vRealize Operations i hele virksomheten

For de kundene som har vRealize Operations er det dessverre ofte kun intern IT drift som benytter vROps, og resten av virksomheten er uviten om mulighetene som ligger i løsningen. Dette er synd da vROps kan så mye mer.

Oversikten jeg har laget her er bare en av mange måter man kan benytte vROps for å gi resten av virksomheten bedre innsikt i relasjonene, fra deres tjeneste og nedover i infrastrukturen.

Virksomhets oversikt visualisert i vRealize Operations

Det man oppnår ved å gjøre dette er en klikkbar og dynamisk oversikt som viser hvordan alt henger sammen med mulighet for å gå inn på hver komponent og se på videre detaljer. Man kan også levere dette i form av dashboards, vise det på storskjerm eller sende det ut som weblinker osv.

Når man via løsningen går inn og ser på et objekt vil man kunne se hvilke grupper denne er medlem av og enkelt finne ut hvem som “eier” maskinen og hvilke tjeneste den tilhører. Om man i tillegg har tatt i bruk “Service Discovery” som vist på bildet vil man ha enda mer informasjon tilgjengelig i ett GUI.

vROps i “Custom Group” for visualisering av eierskap samt “Service Discovery”

Dette var en liten oversikt over hvordan man enkelt kan koble organisasjonsstrukturen sammen med innholdet i vRealize Operations Manager.

Backup your vRealize Operations dashboards with vRealize Suite Lifecycle Manager

vRealize Suite Lifecycle manager contains a feature called Content Management, this can among others be used to backup the content of your vRealize Operations Management Appliance. Like dashboards, views, alerts, super metrics, reports and other customizable content.

How to setup

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er contentmanagement4.jpg
Add endpoint in vRealize Suite Lifecycle Manager

First you need to go to content management in your Lifecycle Manager Dashboard and add a “New Endpoint” Choose vRealize Operations from the “Choose endpoint type” menu.

As you can see it is also possible to add other endpoints as well.

You would then need to add the following details (Name, FQDN, admin and root passwords for your vROps Appliance. Click next and configure policy settings.

Add vRealize Operations Manager as new endpoint.
Policy options

In the policy setting you can configure some details about your endpoint. For capturing dashboard we only need “Allow content to be captured from this endpoint”

Capture

When that is done go to the content menu and click add content, choose your newly added vRealize Operations endpoint. Capture is selected as action by default. click proceed.

List of content that can be captured

On the capture details page, click the dropdown “select capture endpoint” and select your newly added vROps endpoint. Select what content you want to capture and click done. You must also add a comment before you can hit and hit next and submit.

Now you can watch the progress under content pipelines and under content you will see a list of all the content captured.

If you click on the content, you’ll get to see more details and the option to deploy the content to your endpoints.

Deploy

Once you have captured your content you can from the content menu deploy it back to the same vROps instance or to another one if you have multiple environments.

Summary

Backup of your customized content is nice if something should happen to it or your vROps environment. This is just one small part of what the content management feature in vRSLCM can be used for.

Issues

During my testing of this feature I got some issues when I tried to capture dashboards owned by other users than the admin user. I’m not sure why this is but I was not able to get it to work.

20.04.2020 I have now tested this with a new clean installation on 8.1 and the issue is the same. It leads me to believe it is a “feature”

Error message was: "Dashboard <dashboardname> not found for user admin"

Documentation

VMware Docs, Content Management

Broken connection between vRSLCM and vRops

vRSLCM “Trigger Inventory Sync” failed

Not long ago the connection between vRealize Lifecycle Manager and vRealize Operations Manager “failed” or to be more specific when I trigger an inventory sync of vRops from vRSLCM. It failed with the error LCMVROPSYSTEM25000

If you have the same issue, here a workaround.

First access your vRops master node https://IPaddressOFvrops/casa/node/config
Login with the same credentials used by vRSLCM (admin user) You should get an error message like this:

{“error_message_key”:”general.failure”,”error_arguments”:[“1″,”Note: Forwarding request to ‘systemctl is-enabled’.\n”],”error_message”:””}

Log into your vRops nodes with root user and run the following command

systemctl list-unit-files

sshd.service status

You should se that sshd.service is listed as disabled. Then run the following command

systemctl enable sshd.service

Do this on all vRops nodes, then go back to vRSLCM and try trigger inventory sync. You should now see that the request goes through.

vRSLCM “Trigger Inventory Sync” success